Archief voor november 2008

Vliegtuigtaks

“De integrale Belgische reissector maakt zich ernstige zorgen omtrent het voornemen van de regering om vanaf begin 2009 een vliegtaks in te voeren.”, dit is een uitspraak van de beroepsverenigingen van de reisbureaus (BTO, VVR, VLARA en UPAV), de beroepsvereniging van de touroperators (ABTO), de vereniging van Belgische luchtvaartmaatschappijen (BATA), Board of Airline Representatives (BAR), Brussels South Charleroi Airport en Brussels Airport Company.

Het gaat over het feit dat de Belgische overheid een milieutaks wenst in te voeren die enkel en alleen bedoeld is om 132 miljoen euro op te leveren ter compensatie van het deficit in de federale begroting.

Voor het nut van een milieutaks op vliegverkeer valt misschien nog wel wat te zeggen maar dan moet er ook daadwerkelijk iets mee gedaan worden. Het dichtrijden van het begrotingstekort lijkt mij niet meteen een hoger milieudoel te dienen.

Hier komt dan nog bij dat, naar analogie met Nederland waar al eerder dergelijke forfaitaire taks werd ingevoerd, het effect op de volledige toeristische industrie meer dan voelbaar zal zijn. In Schiphol verdwenen sinds de heffing van de tak aanzienlijke aantallen jobs.

Onder het motto “Ja aan het overleg, nee aan de taks” kan je op http://www.stopdevliegtickettaks.be een petitie tekenen en de volledige Belgische reisindustrie steunen in haar protest tegen de Belgische overheid.

— Aanpassing — november 2008 —

Meer dan 40.000 handtekeningen en een impactstudie, opgesteld door de Belgische toeristische sector, later is de taks door de federale overheid opnieuw geschrapt!